Kim Vân Kiều Truyện

This post has already been read 29 times!

Related Articles

Hai người bạn

Nửa đêm, có lẽ vào khoảng một hay hai giờ sáng, Kim cũng chẳng nhớ rõ, chiếc điện thoại đặt trên bàn ngủ ngăn giữa…

SỰ THẬT VÕ NGUYÊN GIÁP

Tôi đã nghiên cứu quyển hồi ký “Đường tới Điện Biên Phủ” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và từ hồi ký này tôi đã…

Kiểm diện

Trước khi ra khỏi nhà Kiểm nói với bà Sâm: “Bác gắng dỗ dành chắc nó chịu. Lên ở với bác trên đó, nó đỡ…

Nợ tinh thần

Thay lời tựa Ở trong xã hội Việt Nam, nay hãy còn một số người – mà một số đông nữa kia – đang đòi…

TRẦN KỲ TRUNG – MỘT GIỌNG ĐIỆU MỚI CỦA VĂN HỌC HIỆN THỰC PHÊ PHÁN

Thời gian gần đây, những lúc xã hội bị xáo động, hoặc tâm trạng không được thăng bằng, tôi thường tìm đến các văn nhân,…

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: