Một Nét Son Tình

This post has already been read 22 times!

Related Articles

Mòn Mỏi / Bài Thơ Này Cũng Bài Thơ / Nốt Ruồi Son

Mòn Mỏi  Anh hỏi Bàn tay em đang để đâu? Em đáp Em đang để trên đầu Anh hôn trên đó, hôn trên tóc Lát…

Chân Trời

Thay lời giới thiệu. TỪ CHÂN TRỜI ĐẾN ĐỈNH TRỜI Tôi quen nhà thơ Sông Cửu năm 1997. lúc nữ sĩ Diễm Châu và họa…

Tuồng Hát / Xem Hát Bội

Xem Hát Bội 1 Ðầu đình sân khấu dựng từ lâu Ðèn, đuốc, màn, phông rực rỡ màu Trai gái rủ rê ngoài cổng trước…

Khúc Chiều

Bài xướng nguyễn vô cùng Khúc Chiều 1 Mấy chục năm rồi xa chốn cũ Ngỡ ngàng cứ tưởng mới vừa qua Chói chang nắng…

Bên Trời Lận Ðận

1. Bài Dẫn Hà Thượng Nhân Bạch Cư Dị, hiệu là Lạc Thiên, bị đổi đi làm quan ở Tầm Dương, nơi rừng thiêng nước…

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: