Có những câu chuyện đầy đầy ý nghĩa về phật đã răn dạy cho chúng ta rất nhiều điều hay. Dù bạn có tin hay không thì cũng hãy cùng Vân Anh lắng nghe những mẩu chuyện ngắn này để thấy được những chân lý, những triết lý cuộc sống thâm sâu mà phật dạy chúng ta. Vân Anh tin chắc rằng chúng sẽ không thừa thãi nếu quý vị dùng tâm để cảm nhận.
#ngammaxem #cauchuyencuocsong #baihoccuocsong

Đã xem 288 lần,  2 lần xem hôm nay.