Thất Bại Lớn Nhất Của Một Đời Người Là Kết Nhầm Bạn | Ngẫm Mà Xem

Chọn nhầm thầy thuốc, tiền mất tật mang; chơi cùng bạn đểu, lao đao một đời. Là một người biết nghĩ, chọn đúng bạn mà chơi, chọn đúng nơi mà gửi, chọn đúng người mà tin và hãy tránh xa 4 kiểu bạn bè độc hại trên càng sớm càng tốt.
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

Đã xem 211 lần,  2 lần xem hôm nay.