Người thông minh đa số đều nghĩ cách kiếm tiền từ người khác. Người khôn ngoan nghĩ cách giúp người khác kiếm tiền!
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

Đã xem 237 lần,  2 lần xem hôm nay.