Xung quanh chúng ta có một số người trông bộ dạng rất sầu khổ, những như vậy luôn luôn có bốn điều này đi theo bên mình, người khác nhìn vào là biết ngay… Họ chính là đang mang trên người những thứ mệnh khổ, bản thân khó mà bước ra khỏi ma chướng tâm linh của mệnh khổ, cuộc sống càng ngày càng khổ cực.
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

Đã xem 245 lần,  2 lần xem hôm nay.