NGUYỄN THÁI HỌC FOUNDATION (NTHF)

NGUYỄN THÁI HỌC FOUNDATION (NTHF) là một tổ chức vô-vụ-lợi, phi chính phủ (Non Governmental Organization) được thành lập và hoạt động trong các lãnh vực Giáo Dục, Văn Hóa, và Xã Hội, theo hiến pháp và luật pháp Hoa Kỳ 501(c)(3), với số thuế liên bang là EIN 20-3517486.

Mục tiêu

  1. Duy trì và phát huy tinh thần của người sinh viên, nhà cách mạng, anh hùng dân tộc Nguyễn Thái Học.
  1. Đào tạo những thế hệ của tinh thần trách nhiệm.
  1. Đào tạo những thế hệ mang tư tưởng chinh phục để xây dựng một nước Việt đạo đức và giàu mạnh của một vùng Đông Nam Á đoàn kết, hùng cường, thái bình. Một nước Việt tích cực cống hiến những đóng góp hữu ích cho nhân loại.

Hoạt động

Hoạt động của NTHF tập trung trong 3 lãnh vực Giáo Dục, Văn Hóa, và Xã Hội và hiện bao gồm:

  1. Bảo tồn, truy tìm, thu thập tất cả những gì liên quan đến cuộc đời của Nguyễn Thái Học.
  1. Thu thập và nghiên cứu sử Việt.
  1. Nghiên cứu về Biển Đông và Sông Cửu Long(Mekong)
  1. Thực hiện các chương trình Học bổng Nguyễn Thái Học,Hỗ trợ tài chính vi môCứu tế xã hộimở lớp võ thuật, v.v…

Các hoạt động có thể thay đổi để thích nghi với khã năng của NTHF và để đáp ứng đúng lúc nhu cầu của xã hội – đặc biệt là Việt Nam – trong từng giai đoạn.

http://www.nguyenthaihocfoundation.org/

 138 total views,  2 views today

Be the first to comment

Leave a Reply