Có một câu nói nói rằng: “Thứ có thể chinh phục lòng người không bao giờ là sự khôn vặt mà là lòng nhân hậu”.
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

Đã xem 150 lần,  3 lần xem hôm nay.