Mỗi lần trải qua đau khổ đến tan nát cõi lòng, lúc cuối cùng sẽ có một người tới giúp bạn vá lại từng mảnh vỡ, khiến nó lành lại như lúc ban đầu… Nếu ai đó làm cho bạn khóc thì sẽ có một người khác khiến bạn cười. Tất cả những gì đã mất đều sẽ trở về theo một cách khác. Mọi thống khổ đều sẽ qua đi, những mất mát đều sẽ được đền bù.
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

Đã xem 209 lần,  2 lần xem hôm nay.