Đọc và ngẫm, bạn sẽ càng thấm thía về cuộc đời.
#ngammaxem #cauchuyencuocsong #baihoccuocsong

Đã xem 122 lần,  8 lần xem hôm nay.