Bạn không thể thay đổi suy nghĩ của người khác nhưng lại có thể làm chủ vận mệnh của chính mình. Lời nói là của người khác, cuộc sống là của mình, đừng để chuyện thị phi quyết định bạn có hạnh phúc hay không!
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

Đã xem 226 lần,  22 lần xem hôm nay.