[ Tập 1089 ] MA THEO VỀ NHÀ – Chuyện Tâm Linh

**Audio - Video
#chuyentamlinh#thythanhpham#chuyenmamysu

Hôm nay tập 1089 sẽ bao gồm các chuyện:
-Ma ghẹo
-Quỷ áo đỏ
-Ma theo về nhà.

—— Kênh MYSU – Thy Thanh Pham
https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw
Email gởi chuyện : ivythanhthy@gmail.com
Email gởi chuyện 2 : mysuthythanhpham@gmail.com
Fanpage gởi chuyện : https://www.facebook.com/mysuthythanhpham/
Facebook : https://vi-vn.facebook.com/mysustudio
Instagram : thythanhpham

 16 total views,  1 views today

Bình luận