Kiểm soát tốt cái miệng của mình chính, hãy nói nhiều với một thái độ điềm đạm và chân thành. Hãy cùng Vân Anh xem đó là những gì các bạn nhé.
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

Đã xem 115 lần,  19 lần xem hôm nay.