Cạm Bẫy Mong Manh

This post has already been read 38 times!

Related Articles

Thơ Chúc Tết Hà Thượng Nhân

MẤY LỜI ÐẦU SÁCH Tết sắp đến, căn nhà bị đuổi Thật là xui cho tuổi nhiêu khê Dọn nhà dọn cửa bộn bề Ðuổi…

Thành luỹ hư vô

Tôi nốc ba ngụm bia thong thả, đắm đuối. Một ngụm cho cô đơn. Một cho tình yêu. Một cho sự chết. Và cầu khẩn…

Bóng lá hồn hoa

Đã mấy tuần nay, thằng bạn không đến chơi. Tôi nghĩ hẳn nó đang đi xa với một người đàn bà nào đó vừa xoay…

Hận Tình …!

Riêng tăng bạn thơ lão thành HTN “Bán sinh phong cốt lăng tằng thậm Nhất phiến u hoài chỉ vị khanh” (1) Cứ tưởng lòng…

Nhất Linh đối diện Nhất Linh

Nếu ai biết ở đời cái gì cũng là ảo mộng là người ấy khổ, mà mục đích ở đời là sự hạnh phúc thời…

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: