Không cần nói mình là người tốt. Tốt hay xấu hãy để cho người đời đánh giá. Quan trọng là sống sao không hổ thẹn với chính mình. Đây chính là một trong những NGUYÊN TẮC ĐỂ SỐNG MỘT ĐỜI HẠNH PHÚC AN NHIÊN Bạn Cần Thuộc Nằm Lòng. Hãy cùng Vân Anh xem đó là những gì các bạn nhé.
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

Đã xem 293 lần,  2 lần xem hôm nay.