Đôi Bạn

This post has already been read 46 times!

Responses

Leave a Reply

  1. Cơn gió thổi… lá vàng rơi lác đác, Càng rơi theo loạt nước đọng trên cành, Những cây khô đã chết cả màu xanh, Trong giây phút lạnh lùng, tê tái ấy.

%d bloggers like this: