CÁC BIẾN THỂ CỦA SIÊU-VI SARS-CoV-2 RẤT NGUY HIỂM

Có nhiều Biến Thể mới của Siêu-Vi SARS-CoV-2 xuất hiện mỗi ngày
khi siêu-vi tiếp tục đột biến. Nhưng chỉ một số đáng chú ý theo dõi
vì chúng dễ lây nhiễm bệnh, gây chết người nhiều hơn và kháng
thuốc chích ngừa hoặc khiến cho phương pháp điều trị hiện tại
thêm phức tạp hơn.
Trên Thực Tế Đại Dịch COVID-19 Vẫn Còn Hoành Hành Khắp Nơi
Trên Thế Giới, Chúng Ta Chưa Đạt Tới Tình Trạng Miễn Dịch
Cộng Đồng – Herd Immunity.
Chỉ Khi Nào 90% Dân Số Người Lớn Và Trẻ Em Của Các Nước Trên
Thế Giới Được Chích Ngừa Thì Khi Đó Chúng Ta Mới Thoát Khỏi
Nguy Hiểm Của Đại Dịch COVID-19.@Dr.VictoriaBMH@SFO_5/4/2021
Cụ thể là Biến Thể B.1.1.7 được phát hiện đầu tiên ở Anh và hiện
đang lây nhiễm bệnh trong khắp nước Mỹ; B.1.351 được phát hiện đầu
tiên ở Nam Phi và biến thể P.1; P.2 được phát hiện đầu tiên ở Brazil
và hiện tại đang có nhiều biến thể hơn nữa.
Một biến thể được chú ý theo dõi nhất là biến thể B.1.617 đầu tiên
được phát hiện ở Ấn Độ. Đó là Đột Biến Kép – Double Mutant
E484Q và L452R trong cùng một Biến Thể B.1.617 đang hoành hành
dữ dội ở Ấn Độ với số người bệnh, người chết mỗi ngày
tăng lên rất nhiều. Cụ thể một ngày có hơn 400,000 ca bệnh
COVID-19 dương tính. Một con số kỷ lục thế giới!
Ở Ấn Độ cũng rất đáng được chú ý theo dõi là hiện nay
biến thể B.1.617 có kèm thêm một đột biến S:V382L nên gọi là
Đột Biến Tam Thể – Triple Mutant Variant B.1.617+S:V382L. Và ở
Bengal hiện có biến thể B.1.618 gọi là Biến Thể Bengal. Các
Biến Thể Của Siêu-Vi SARS-CoV-2 này đã đang biến Ấn Độ Trở
Thành Địa Ngục Của Dịch Bệnh COVID Khủng Khiếp.
Trên thực tế các biến thể của Siêu-Vi SARS-CoV-2 như là B.1.1.7;
B.1.351; CAL.20C; L.452R; P.1; P.2; P.3; E484Q; E484K; L452R;
B.1.427/B.1.429; B.1.525; S477N; B.1.616   B.1.617;   B.1.617+S:V382L;
B.1.618…đã đang được phát hiện trên khắp thế giới.
Các Bác Sĩ Chuyên Gia Nghiên Cứu Dịch Bệnh đã phân loại các
Biến Thể của Siêu-Vi SARS-CoV-2 để chú ý theo dõi nhiều hơn.
Chúng gồm có B.1.525 được phát hiện đầu tiên ở Anh và Nigeria;
B.1.427/B.1.429 đầu tiên được phát hiện ở Mỹ; P.2 đầu tiên được phát
hiện ở Brazil; P.3 đầu tiên được phát hiện ở Nhật Bản và Philippines;
S477N được phát hiện đầu tiên ở Mỹ; B.1.616 được phát hiện đầu tiên ở
Pháp. Biến thể E484K được phát hiện đầu tiên ở South Africa và
Brazil.
Nhất là hiện nay Biến Thể B.1.617 Đột Biến Kép E484Q+L452R ở
Ấn Độ sau đó nó được phát hiện ở Vùng Vịnh San Francisco,
Mỹ; và rất đáng chú ý là Biến Thể Đột Biến Tam Thể –
Triple Mutant Variant B.1.617+S:V382L được phát hiện đầu tiên ở
Ấn Độ. Các biến thể này đã đang hoành hành Ấn Độ mỗi ngày
với quá nhiều người bệnh, người chết!
Trên Thực Tế Đại Dịch COVID-19 Vẫn Còn Hoành Hành Khắp Nơi
Trên Thế Giới, Chúng Ta Chưa Đạt Tới Tình Trạng Miễn Dịch
Cộng Đồng – Herd Immunity.
Chỉ Khi Nào 90% Dân Số Người Lớn Và Trẻ Em Của Các Nước Trên
Thế Giới Được Chích Ngừa Thì Khi Đó Chúng Ta Mới Thoát Khỏi
Nguy Hiểm Của Đại Dịch COVID-19.
Vì Vậy Tất Cả Chúng Ta Phải Được Chích Ngừa Bệnh COVID-19 !!!!!!!!!!
@Dr.VictoriaBMH@SFO_5/4/2021

 147 total views,  16 views today

Advertisement

Be the first to comment

Bình luận