Một người, ngoài việc chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình ra, còn phải học cách nhìn đời bằng sự hài hước, bằng sự tin tưởng làm vậy cuộc sống sẽ bớt đi một phần ưu phiền, thêm vào một chút vui vẻ. Hãy cùng Vân Anh
#ngammaxem #cauchuyencuocsong #baihoccuocsong

Đã xem 83 lần,  23 lần xem hôm nay.