Cổ nhân có câu “gieo nhân nào gặp quả đó”, kẻ nào hành ác, hãm hại người khác, thì cuối cùng cái ác đó chính là sẽ quay lại đối với mình. Câu chuyện dưới đây là lời cảnh tỉnh cho những ai luôn đố kỵ và tìm cách hãm hại người khác.
#ngammaxem #cauchuyencuocsong #baihoccuocsong

Đã xem 143 lần,  5 lần xem hôm nay.