Chỉ cần sớm trước 10 phút, cuộc sống cũng sẽ có những khác biệt to lớn. Nghe video này các bạn sẽ thấy được đâu đó bóng dáng của mình ở trong đó.
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

Đã xem 95 lần,  2 lần xem hôm nay.