Nếu bạn đang vô định không biết phải suy ngẫm cuộc sống bằng cách nào thì hãy chọn lấy một điều thâm thúy dưới đây để trở nên hoàn thiện hơn.
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

Đã xem 188 lần,  16 lần xem hôm nay.