Điều Kỳ Diệu Của Thái Độ Sống

 712 total views,  34 views today

2 Comments

  1. Dù bạn đã chọn cho mình con đường nào đi chăng nữa,hãy đi suốt con đường ấy bằng tất cả lòng đam mê và nhiệt huyết của mình”.

  2. Dù bạn đã chọn cho mình con đường nào đi chăng nữa, hãy đi suốt con đường ấy bằng tất cả lòng đam mê và nhiệt huyết của mình”.

Leave a Reply