Có người nói “tứ thập bất hoặc”, ý muốn nói, con người, bước vào tuổi 40, trải qua rất nhiều chuyện, đã hình thành cho mình năng lực phán đoán riêng. Đàn ông ở độ tuổi này đã trải qua rất nhiều chuyện, họ không còn sốc nổi như thời còn trẻ, nhìn nhận mọi việc đều trở nên lý tính, cởi mở hơn, cũng đã nhìn thấu được những lối vòng quanh co nơi làm việc cũng như trong cuộc sống.
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

Đã xem 204 lần,  3 lần xem hôm nay.