Vứt bỏ tất cả những thứ thừa thãi, hết hạn, không còn khả năng sử dụng và những thứ gợi lại hoặc gây ra những kí ức, suy nghĩ tiêu cực.
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

Đã xem 253 lần,  2 lần xem hôm nay.