Join this channel to get access to perks:
Mời Tám 1 ly cà phê bằng cách bấm vào link phía dưới để điền vào join the channel :
https://www.youtube.com/channel/UCotyunVwOhkOb58UZHtmUww/join
#tamtinhtang
Thiên hồi ký Hai ngàn ngày đêm trấn thủ Củ chi
Tác giả
Xuân Vũ – Dương Đình Lôi
Tập 129

source

Đã xem 10 lần,  1 lần xem hôm nay.