Nói được làm được. Không làm được thì làm ơn im lặng, tiếp thu… Khó khăn đầy rẫy ra đấy. Muốn thành công thì học cách vượt qua nó, kiên trì và bớt than thở. Ngoài đường đầy kẻ suốt ngày chỉ biết than thở, làm thì chẳng làm.
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

Đã xem 220 lần,  2 lần xem hôm nay.