Phải đến khi lớn rồi, ta mới hiểu bố mẹ khổ thế nào… | Ngẫm Mà Xem

Đi làm rồi mới hiểu mỗi một đồng tiền bố mẹ kiếm được đều không hề dễ dàng. Hóa ra, cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng cả, khi bạn cảm thấy nó dễ dàng, nhất định là đang có người thay bạn gánh vác lấy phần không dễ dàng ấy.
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

Đã xem 186 lần,  2 lần xem hôm nay.