Join this channel to get access to perks:
Mời Tám 1 ly cà phê bằng cách bấm vào link phía dưới để điền vào join the channel :
https://www.youtube.com/channel/UCotyunVwOhkOb58UZHtmUww/join
#tamtinhtang
Hồi ký
25 năm khói lửa
Tác giả
Tướng Lý Tòng Bá
Tập 1

source

Đã xem 21 lần,  1 lần xem hôm nay.