Khi bạn đi làm muộn 1 phút, bạn nói tắc đường, hiểu cho bạn được không?
– Được!
Khi bạn nói không được khoẻ lắm xin nghỉ 1 ngày, hiểu cho bạn được không?
– Được!
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

Đã xem 210 lần,  5 lần xem hôm nay.