Nếu bạn khoe khoang về cái gì thì bạn sẽ thất bại về cái đó, vì thế là người có năng lực, bạn không nhất thiết phải nói ra mà hãy để người khác tự đánh giá về mình.
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

Đã xem 248 lần,  2 lần xem hôm nay.