#namhoaaudio #NamHòa @NamHòa Bậc Thầy Thẩm Vấn- Tù Binh Lê Văn Chép- Vũ Uyên Giang- Thiên Thanh đọc.
Dưới đây là danh sách đã phát của kênh Nam Hòa,
chỉ cần click vào là NGUYÊN CẢ MỘT BỘ TRUYỆN SẼ TỰ ĐỘNG POST CHO TỚI HẾT.

Những Video Hay- Đáng Xem Nhất Thế giới

Truyện ngắn về đời lính 10

Truyện ngắn về đời lính 9

Truyện ngắn về đời lính 8

Thép Đen Quyển 4 Trọn Bộ Hết

Thép Đen Quyển 3

Truyện ngắn về đời lính 7

Truyện ngắn về đời lính 6

Truyện ngắn về đời lính 5

Truyện ngắn về đời lính 4

Truyện ngắn về đời lính 3

Truyện ngắn về đời lính 2

Truyện ngắn về đời lính 1

Hai Mươi Sáu Năm Lưu Đày- TT Thích Thiện Minh

Trại Kiên Giam Nguyễn Chí Thiệp Trần Nam đọc

Đồi 30 Hạ Lào- Đại úy Trương Duy Hy

Hồi Ký Tháng Tư Đen- Phóng viên chiến trường Dương Phục và Vũ Thanh Thủy