Ruồi chết vì mật ngọt
Đàn bà chết vì đàn ông khéo
Đàn ông chết vì đàn bà đẹp
Còn cha mẹ chết vì con bất hiếu
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

Đã xem 197 lần,  2 lần xem hôm nay.