Con đường đi đến thành công không bao giờ trải đầy những hoa hồng, nó có những khó khăn, chông gai và thử thách, những ai mà có dũng khí bước tiếp trên những con đường đấy thì bến đỗ cuối cùng sẽ là thành công và hạnh phúc.
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

Đã xem 288 lần,  2 lần xem hôm nay.