Người không bao giờ nói dối là một người đáng tin cậy. Vì họ hiểu được, dù lời nói dối có hoàn mỹ đến đâu, cũng sẽ bị vạch trần, chỉ có trung thực và giữ chữ tín mới là “tấm danh thiếp” giúp họ nhận được sự tôn trọng từ người khác.
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

Đã xem 282 lần,  2 lần xem hôm nay.