Join this channel to get access to perks:
Mời Tám 1 ly cà phê bằng cách bấm vào link phía dưới để điền vào join the channel :
https://www.youtube.com/channel/UCotyunVwOhkOb58UZHtmUww/join
#tamtinhtang
Trường thiên tiểu thuyết
Mùa biển động
Tác giả
Nguyễn Mộng Giác
Quyển 1
Những đợt sóng ngầm
Bắt đầu viết ngày 28 tháng 1 năm 1982 tại đảo Kuku – Nam Dương
Viết xong ngày 2 tháng 6 năm 1989 tại Orange County – Hoa Kỳ

source

Đã xem 19 lần,  1 lần xem hôm nay.