Đã xấu thì phải học giỏi. Càng học giỏi thì càng đỡ phải cầu cạnh người khác. Không có bạn, trái đất vẫn quay, chim vẫn hót, chợ vẫn đông, mạng vẫn xì xào, chỉ những người thân của bạn là đau lòng. Nhìn đi đâu xa quá mà làm gì.
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

Đã xem 175 lần,  2 lần xem hôm nay.