Join this channel to get access to perks:
Mời Tám 1 ly cà phê bằng cách bấm vào link phía dưới để điền vào join the channel :
https://www.youtube.com/channel/UCotyunVwOhkOb58UZHtmUww/join
#tamtinhtang
Sau chín lần vượt biển bất thành Tác giả lại bị vướng vòng lao lý vì 1 lý do mù mờ do chính quyền gán ép .
Sau đây là hồi ký Chí Hòa của ông .
Hồi ký Chí hòa
Tác giả
Vĩnh Khanh
tập 1

source

Đã xem 12 lần,  1 lần xem hôm nay.