Join this channel to get access to perks:
Mời Tám 1 ly cà phê bằng cách bấm vào link phía dưới để điền vào join the channel :
https://www.youtube.com/channel/UCotyunVwOhkOb58UZHtmUww/join
#tamtinhtang
Quê mẹ một lần đi là vĩnh viễn chia ly
tác giả
Lê Thị Minh Vân

source

Đã xem 13 lần,  1 lần xem hôm nay.