Muốn là số 1, phải khôn hơn, cần cù hơn. Cuộc sống có quyền xô ngã bạn. Người yêu có quyền bỏ rơi bạn. Bạn bè có thể phản bội bạn. Nhưng hãy nhớ, đứng lên hay không là Quyết Định của bạn.
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

Đã xem 171 lần,  2 lần xem hôm nay.