Âm Nhạc & Tôi – Happy Father’s Day 2021 – “Nhớ Đến Lời Cha” | Trúc Sinh Entertainment

**Audio - Video
Âm & Tôi – Happy Father’s Day 2021 – “Nhớ Đến Lời Cha | Trúc Sinh Entertainment.
➡️ Subscribe to Truc Sinh Entertainment: https://bit.ly/3odHDHF
**************
Special Thanks to Our Sponsors:

SBTN go 714.636.1121 | http://www.sbtngo.com

Ramada Hotel 714.534.1818

Bolsa Row at Bolsa Ave & Brookhurst St, Westminster, CA, USA 714.485.8888

Lee Cargo 714.767.6666

Nguyen’s AC & Heating 714.675.3577
*******************
Artists: Diễm Liên, Ninh Cát Loan Châu, Thế Sơn, Philip Huy, Nhật Lâm
– Guitars: Lê Ngọc
– Piano, Harmonica, Bass, & Percussion: Trúc Sinh
– Arrangements: Lê Ngọc-Songs #1 & 5 || Trúc Sinh-Songs #2, 3, 4, & 6.
– Mixing: Trúc Sinh
– Sound Engineer: Johnny Trần
– Director: Thiện Đoàn
– Cameramen: Tino Nguyễn || Ethian Lê
– Editor: Ethian Lê
– Lighting Director: Thanh Nguyễn
– Artwork: Jimmy Luân Trần
– Executive Producer: Truc Sinh Entertainment (TSE)
***********************
To Support TRUC SINH ENTERTAINMENT:
1) PAYPAL paypal.me/trucsinh
2) VENMO/ ZELLE 4music.tse@gmail.com || 714.878.3618
3) CHECKS Please, text to 714.878.3618 for detail.

Thank You,
******************************
© 2021 Truc Sinh Entertainment. All Rights Reserved.

 17 total views,  1 views today

Bình luận