BUỔI HỌP PHỤ HUYNH ĐÁNG NHỚ | 8 Câu Chuyện 8 Bài Học Ngàn Vàng Khó Mua | Ngẫm Mà Xem

Cuộc đời này, biết bao người đã thua ở một chữ “đợi”…
Vạn vận biến đổi không ngừng, con người cũng vậy, hà cớ gì ta còn trông mong vào chữ ‘đợi.
#ngammaxem #cauchuyencuocsong #baihoccuocsong

Đã xem 195 lần,  2 lần xem hôm nay.