Nếu bạn đã từng Nghe xong 1 video, đọc 1 bài viết thấy trong lòng tràn đầy hứng khởi, muốn bắt tay hành động ngay. Nhưng, làm được nửa chừng thì động lực rơi rụng dần, và kết quả chẳng đâu vào đâu thì hãy nghe để biết là tại sao lại như vậy
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

Đã xem 162 lần,  2 lần xem hôm nay.