Tức giận hay thù hằn người khác, chỉ làm bạn thêm mệt mỏi, uất ức, chẳng khác nào việc bạn uống thuốc độc nhưng lại mong người khác chết. Đó là việc ngu si nhất trên đời!
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

Đã xem 298 lần,  2 lần xem hôm nay.