Đừng nên tiếc đồ ăn, ngồi ăn cố đĩa thức ăn thừa của chồng của con, chỉ vì tiếc. Để rồi 1 ngày nhìn lại thân hình béo phì, lại phải bỏ 1 đống tiền ra hút mỡ, giảm cân. Để rồi chồng chê nhìn như “con heo”, thiên hạ nói mẹ ăn hết phần của con.
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

Đã xem 250 lần,  2 lần xem hôm nay.