Không dễ dàng tin vào những gì bạn nghe, không tiêu xài hết tiền bạn đang có, không phải muốn ngủ bao lâu thì ngủ.
Không bao giờ coi thường mơ ước của người khác.
Không đánh giá con người qua bề ngoài.
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

Đã xem 214 lần,  2 lần xem hôm nay.