Khi thấy một nhóm người đang cười đùa với nhau, theo bản năng chúng ta sẽ nhìn về phía thành viên nào mà chúng ta thân nhất trong nhóm hoặc cảm thấy muốn gần gũi nhất.
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

Đã xem 194 lần,  2 lần xem hôm nay.