Cuộc đời mà, làm gì có đúng sai một cách tuyệt đối?
Cuộc đời này có những thứ không trân trọng thì sẽ mất đi, nhưng cũng có những thứ mà bản thân rất giữ gìn mà cũng không tài nào giữ được. Bây giờ ta có thể là một điều gì đó rất đặc biệt trong lòng một ai đó, không có nghĩa là ngày mai cũng vậy.
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

Đã xem 217 lần,  2 lần xem hôm nay.