Mẹ nói, không cần phải mất ngủ vì một kẻ đang say giấc nồng. Lúc trước ba tôi nói với chị tôi: “Một người đàn ông ngay cả việc kết hôn với ai cũng không quyết định được mà phải nghe người nhà thì chứng tỏ rằng: 1 là anh ta không có tiền, 2 là anh ta không có năng lực, 3 là bởi vì anh ta không đủ yêu con.”
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

Đã xem 206 lần,  2 lần xem hôm nay.