Một cụ già đã nghỉ hưu ở thành phố Thái Nguyên đã gọt giũa câu chữ thành những câu thành ngữ thời hiện đại có ý nghĩa giáo dục rất sâu sắc, khiến người đọc cảm thấy đau lòng, xót dạ!
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

Đã xem 203 lần,  2 lần xem hôm nay.