Con người lúc có tiền, ai cũng muốn gần, muốn tiêu tiền của bạn, ăn cơm của bạn. Con người lúc không có tiền, ai cũng tránh xã, khổ của bản thân tự mình ngồi gặm nhấm. Có tiền, người khác đợi bạn để được nói chuyện. Không tiền, lời nói không có một chút trọng lực, thậm chí còn không đủ tư cách để nói chuyện với người khác.
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

Đã xem 194 lần,  4 lần xem hôm nay.